Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 

Brak opisu obrazka

  • Echo Dobrodzienia i Okolic

„Echo Dobrodzienia i Okolic” jest pismem samorządu i mieszkańców miasta i  gminy Dobrodzień. Powstało w marcu 1993 roku, a jego współzałożycielami byli : Janusz Orlikowski (od początku redaktor naczelny), Barbara Orlikowska (również od początku sekretarz redakcji), Bernard  Gaida, Stanisław  Górski, Lidia Kontny, Krystyna Kuszelewska, Paweł Mrozek i Władysław E. Piekarski. Z upływem lat  zmieniał się skład redakcji, obecnie pismo tworzą : Janusz Orlikowski, Barbara Orlikowska, oraz stale z nim współpracujący : Lidia Kontny, Róża Koźlik, Ewa Piasecka (od 1995 roku), Agnieszka Hurnik, Dominika Gorgosz, autorki wielu artykułów i wywiadów o charakterze społeczno- kulturalnym, Paweł Mrozek, Edward Goszyk, znany regionalny historyk przedstawiający w każdym numerze pisma artykuł pod wspólną nazwa  „Z dziejów Dobrodzienia i okolic”, Tomasz  Sikora  i Witold  Koszil opisujący wydarzenia sportowe oraz wielu innych – mieszkańców naszego miasta i gminy, których tu wszystkich wymienić nie sposób, a dzięki ich zaangażowaniu kształtuje się obecność każdego numeru  „ Echa ...”. Pismo bowiem ma charakter otwarty, prezentujący różne stanowiska i opinie, dokonania w sferze gospodarczej, kulturalnej, artystycznej; radości, problemy, bolączki dnia codziennego mieszkańców.

Obecny nakład „Echa Dobrodzienia i Okolic” zwiększył się w stosunku do początkowego o 200 i wynosi obecnie 800 egzemplarzy, co przy około 11.tys. zamieszkujących miasto i gminę, sądzę, można uważać za sukces. Na ogół nie mamy zwrotów lub są marginalne.

Niemniej jednak chcemy podnosić jakość i coraz bardziej różnicować tematykę podejmowanych problemów. Zapraszamy więc do współpracy. Przyjmiemy i opublikujemy każdy tekst o merytorycznym charakterze (z wyjątkiem godzących w godność osobistą) podejmujący szeroko pojęte sprawy Dobrodzienia i jego okolic, a przede wszystkim jego mieszkańców. Wydawcą pisma jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu. 

 

Redaktor naczelny
                                                                                                                                                                                  Janusz Orlikowski

 

 Adres redakcji:
„Echo Dobrodzienia i Okolic”
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46- 380 Dobrodzień
tel. 34 3 575 100  w.41

 

W związku z nową interpretacją przepisów prawa wypracowaną przez finansowe organy kontroli samorządowej (Regionalne Izby Obrachunkowe), w tym zwłaszcza przepisów o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej oraz Prawem prasowym dotyczących zamieszczania płatnych reklam i ogłoszeń w gazecie gminnej

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu jako wydawca pisma samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Dobrodzień „Echo Dobrodzienia i okolic” uprzejmie informuje, że  z dniem  1 stycznia 2014 roku zaprzestaje przyjmowanie do publikacji płatnych reklam i ogłoszeń.

 

ARCHIWUM:

2004 rok - PDFEcho55.pdf PDFEcho56.pdf

2005 rok - PDFEcho57.pdf PDFEcho58.pdf PDFEcho59.pdf PDFEcho61.pdf

2006 rok - PDFEcho62.pdf PDFEcho63.pdf PDFEcho64.pdf PDFEcho65.pdf

2007 rok - PDFEcho66.pdf PDFEcho67.pdf PDFEcho68.pdf PDFEcho69.pdf

2008 rok - PDFEcho70.pdf PDFEcho71.pdf PDFEcho72.pdf PDFEcho73.pdf

2009 rok - PDFEcho74.pdf PDFEcho75.pdf PDFEcho76.pdf PDFEcho77.pdf

2010 rok - PDFEcho78.pdf PDFEcho79.pdf PDFEcho80.pdf PDFEcho81.pdf

2011 rok - PDFEcho82.pdf PDFEcho83.pdf PDFEcho84.pdf

2012 rok -PDFEcho85.pdf PDFEcho86.pdf  PDFEcho87.pdf

2013 rok -PDFEcho88.pdf PDFEcho89.pdf PDFEcho90.pdf

2014 rok - PDFEcho91.pdfPDFEcho92.pdf  PDFEcho93.pdf

2015 rok - PDFEcho_94.pdf  PDFEcho95.pdf PDFEcho 96_.pdf

2016 rok - PDFEcho 97.pdf PDFEcho 98.pdf

2017 rok - PDFEcho99.pdf  PDFEcho100.pdf

2018 rok - PDFEcho101.pdf PDFEcho 102.pdf

2019 rok -PDFEcho103.pdf PDFecho_104_2019.pdf

 

 

Wersja XML