Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 

echo dobrodzienia.gif

  • Echo Dobrodzienia i Okolic

„Echo Dobrodzienia i Okolic” jest pismem samorządu i mieszkańców miasta i  gminy Dobrodzień. Powstało w marcu 1993 roku, a jego współzałożycielami byli : Janusz Orlikowski (od początku redaktor naczelny), Barbara Orlikowska (również od początku sekretarz redakcji), Bernard  Gaida, Stanisław  Górski, Lidia Kontny, Krystyna Kuszelewska, Paweł Mrozek i Władysław E. Piekarski. Z upływem lat  zmieniał się skład redakcji, obecnie pismo tworzą : Janusz Orlikowski, Barbara Orlikowska, oraz stale z nim współpracujący : Lidia Kontny, Róża Koźlik, Ewa Piasecka (od 1995 roku), Agnieszka Hurnik, Dominika Gorgosz, autorki wielu artykułów i wywiadów o charakterze społeczno- kulturalnym, Paweł Mrozek, Edward Goszyk, znany regionalny historyk przedstawiający w każdym numerze pisma artykuł pod wspólną nazwa  „Z dziejów Dobrodzienia i okolic”, Tomasz  Sikora  i Witold  Koszil opisujący wydarzenia sportowe oraz wielu innych – mieszkańców naszego miasta i gminy, których tu wszystkich wymienić nie sposób, a dzięki ich zaangażowaniu kształtuje się obecność każdego numeru  „ Echa ...”. Pismo bowiem ma charakter otwarty, prezentujący różne stanowiska i opinie, dokonania w sferze gospodarczej, kulturalnej, artystycznej; radości, problemy, bolączki dnia codziennego mieszkańców.

Obecny nakład „Echa Dobrodzienia i Okolic” zwiększył się w stosunku do początkowego o 200 i wynosi obecnie 800 egzemplarzy, co przy około 11.tys. zamieszkujących miasto i gminę, sądzę, można uważać za sukces. Na ogół nie mamy zwrotów lub są marginalne.

Niemniej jednak chcemy podnosić jakość i coraz bardziej różnicować tematykę podejmowanych problemów. Zapraszamy więc do współpracy. Przyjmiemy i opublikujemy każdy tekst o merytorycznym charakterze (z wyjątkiem godzących w godność osobistą) podejmujący szeroko pojęte sprawy Dobrodzienia i jego okolic, a przede wszystkim jego mieszkańców. Wydawcą pisma jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu. 

 

Redaktor naczelny
                                                                                                                                                                                  Janusz Orlikowski

 

 Adres redakcji:
„Echo Dobrodzienia i Okolic”
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46- 380 Dobrodzień
tel. 34 3 575 100  w.41

 

W związku z nową interpretacją przepisów prawa wypracowaną przez finansowe organy kontroli samorządowej (Regionalne Izby Obrachunkowe), w tym zwłaszcza przepisów o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej oraz Prawem prasowym dotyczących zamieszczania płatnych reklam i ogłoszeń w gazecie gminnej

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu jako wydawca pisma samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Dobrodzień „Echo Dobrodzienia i okolic” uprzejmie informuje, że  z dniem  1 stycznia 2014 roku zaprzestaje przyjmowanie do publikacji płatnych reklam i ogłoszeń.

 

ARCHIWUM:

2004 rok - PDFEcho55.pdf (1,17MB) PDFEcho56.pdf (1,45MB)

2005 rok - PDFEcho57.pdf (959,22KB) PDFEcho58.pdf (1,04MB) PDFEcho59.pdf (1,53MB) PDFEcho61.pdf (1,20MB)

2006 rok - PDFEcho62.pdf (980,62KB) PDFEcho63.pdf (1,09MB) PDFEcho64.pdf (1,18MB) PDFEcho65.pdf (1,50MB)

2007 rok - PDFEcho66.pdf (1,53MB) PDFEcho67.pdf (1,13MB) PDFEcho68.pdf (1,33MB) PDFEcho69.pdf (1,62MB)

2008 rok - PDFEcho70.pdf (1,30MB) PDFEcho71.pdf (1,40MB) PDFEcho72.pdf (2,05MB) PDFEcho73.pdf (2,17MB)

2009 rok - PDFEcho74.pdf (1,14MB) PDFEcho75.pdf (1,39MB) PDFEcho76.pdf (1,20MB) PDFEcho77.pdf (2,81MB)

2010 rok - PDFEcho78.pdf (2,24MB) PDFEcho79.pdf (2,15MB) PDFEcho80.pdf (1,87MB) PDFEcho81.pdf (1,89MB)

2011 rok - PDFEcho82.pdf (1,50MB) PDFEcho83.pdf (1,87MB) PDFEcho84.pdf (2,47MB)

2012 rok -PDFEcho85.pdf (29,71MB) PDFEcho86.pdf (2,53MB)  PDFEcho87.pdf (2,78MB)

2013 rok -PDFEcho88.pdf (31,12MB) PDFEcho89.pdf (2,19MB) PDFEcho90.pdf (2,33MB)

2014 rok - PDFEcho91.pdf (1,81MB)PDFEcho92.pdf (2,30MB)  PDFEcho93.pdf (2,25MB)

2015 rok - PDFEcho_94.pdf (2,20MB)  PDFEcho95.pdf (2,44MB) PDFEcho 96_.pdf (25,10MB)

2016 rok - PDFEcho 97.pdf (1,51MB) PDFEcho 98.pdf (23,66MB)

2017 rok - PDFEcho99.pdf (2,38MB)  PDFEcho100.pdf (3,40MB)

2018 rok - PDFEcho101.pdf (3,24MB) PDFEcho 102.pdf (28,00MB)

2019 rok -PDFEcho103.pdf (3,95MB) PDFecho_104_2019.pdf (4,78MB)

2020 rok 

2021 rok - PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2021.pdf (114,24KB)

 

 

Wersja XML