Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

srebrna_roza_dobrodzienska.jpeg lupka2.jpeg

  • Srebrna Róża Dobrodzieńska 

Odznakę „Srebrna Róża Dobrodzieńska" ustanowiono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/125/04 w dniu 29 marca 2004 roku. Okazją do utworzenia takiego odznaczenia była 630 rocznica uzyskania praw miejskich przez miasto Dobrodzień. Odznakę nadaje się zamieszkałym na terenie gminy przez co najmniej 5 lat mieszkańcom, którzy z  racji swojej działalności przyczyniają się do rozwoju gminy i dają przykład zasługujący na propagowanie i naśladowanie w dziedzinie: kultury, sportu, przedsiębiorczości, samorządności i działalności społecznej. Odznakę przyznaje się także osobom zasłużonym za całokształt ich działalności w rozwoju społeczności lokalnej.

Tytuł nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, ale prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

1. Organom statutowym gminy i ich przedstawicielom,
2. Mieszkańcom gminy w liczbie, co najmniej 20 osób,
3. Organizacjom społecznym, zawodowym i politycznym działającym na terenie gminy,
4. Grupie radnych minimum 1/3 ustawowego składu Rady.

Zgłoszenia składa się w formie pisemnej i powinny one zawierać:

1. Podanie osoby lub instytucji zgłaszającej,
2. Określenie kategorii zgłoszenie (1 z 6),
3. Określenie kandydata przez podanie jego danych osobowych,
4. Charakterystykę kandydata przez przedstawienie w szczególności drogi zawodowej, społecznej lub politycznej kandydata, stanu rodzinnego, posiadanych wyróżnień,
5. Uzasadnienie wniosku.

Osoba wyróżniona otrzymuje symboliczną odznakę „Srebrna Róża Dobrodzieńska” oraz pamiątkowy dyplom. Fakt nadania odznaki zostaje uwieczniony wpisem do księgi pamiątkowej wraz ze zdjęciem osoby uhonorowanej. 

DOCRegulamin SRD.doc (17,00KB)

 

  • Laureaci Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej

„ Srebrną Różą Dobrodzieńską” zostali dotychczas wyróżnieni:

rok 2018:
1. W dziedzinie kultury - Pani Dorota Wołowczyk
PDFPani Dorota Wołowczyk.pdf (350,32KB)
2. W dziedzinie sportu - Pan Krystian Brylka
PDFPan Krystian Brylka.pdf (383,90KB)
3. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Rafał Desczyk
PDFPan Rafał Desczyk.pdf (193,67KB)
4. W dziedzinie działalności społecznej - Państwo Ewelina Kot-Filipczyk i Lesław Filipczyk
PDFPaństwo Ewelina i Lesław Filipczykowie.pdf (349,05KB)
5. Za całokształt działalności w rozwoju społeczności lokalnej - Pani Wiesława Olearczuk
PDFPani Wiesława Olearczuk.pdf (524,43KB)

rok 2014:
1. W dziedzinie kultury - Pan Alfons Witek
2. W dziedzinie sportu - Pan Oleg Pyrog
3. W dziedzinie działalności społecznej - Pan Rudolf Hyla

rok 2013:
1. W dziedzinie kultury - Pani Agnieszka Hurnik

rok 2012:
1. W dziedzinie kultury - Pan Piotr Lempa
2. W dziedzinie działalności społecznej - Pan Maciej Olearczuk

rok 2011:
1. W dziedzinie działalności społecznej - Pan Joachim Wloczyk
2. Za całokształt działalności w rozwoju społeczności lokalnej - Pani Zofia Tyrek

rok 2010:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Krzysztof Jeziorski
2. W dziedzinie działalności społecznej - Pani Bożena Gaś
3. W dziedzinie sportu - Pan Tomasz Sikora

rok 2009:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości  - Pan Edward Bebel
2. W dziedzinie samorządności  -  Pani Barbara Kaczmarczyk
3. W dziedzinie kultury – Pani Beata Sikora
4. W dziedzinie sportu – Pan Jan Rzepczyk
5. Za całokształt swojej działalności w rozwoju społeczności lokalnej – pośmiertnie Pan Wiktor Grabinski

rok 2008:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Jan Nowak
2. W dziedzinie kultury – Pan Janusz Małek

rok 2007:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Bernard Jonczyk
2. W dziedzinie samorządności - Pani Lidia Kontny
3. W dziedzinie kultury – Pani Ewa Piasecka

rok 2006:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Marian Rust
2. W dziedzinie samorządności - Pan Paweł Mrozek
3. W dziedzinie kultury - Pan Stanisław Werner

rok 2005:
1. W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Eryk Szczygioł
2. W dziedzinie samorządności - Pan Jan Ginda
3. W dziedzinie kultury - Pan Stanisław Górski
4. Za całokształt działalności – Pan Stanisław Bara

rok 2004:
1.W dziedzinie przedsiębiorczości - Pan Piotr Kler
2. W dziedzinie samorządności - Pan Bernard Gaida
3. W dziedzinie kultury - Pan Janusz Orlikowski
4. W związku z przypadającym Jubileuszem 150-lecia konsekracji Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu Proboszczowi parafii, Ks. dziekanowi Alfredowi Waindok za całokształt działalności w dziedzinie przedsiębiorczości i kultury
 

Kontakt:
Barbara Orlikowska, Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego
tel. 34 3575 100 wew. 41,

 

 

 

Wersja XML