Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rędzinie

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości  Rędzinamającą na celu umożliwienie rozwoju życia mieszkańców gminy Dobrodzień poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rozbudowy 3,410 km sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energii odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

W dniu 30 listopada 2017r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości  Rędzina”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całości inwestycji szacowana jest na kwotę 1.174.059,63 zł, z czego w ramach dotacji dofinansowanie wynosi 494.013,00 zł.

Niniejsza operacja jest operacją typu gospodarka wodno-ściekowa, mającą na celu umożliwienie rozwoju życia mieszkańców gminy Dobrodzień poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rozbudowy 3,410 km sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca lutego 2019 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energii odnawialną i oszczędzanie energii"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   [AWK]

Wersja XML