Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 29.11.2017 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych
i etnicznych na kwotę  .500,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.239 i 395)

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych.pdf

 

Burmistrz Dobrodzienia
mgr Róża Koźlik

Wersja XML