Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doposażenie jednostki OSP Dobrodzień

Jednostki ochotniczych straży pożarnych po wejściu w życie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przeszły znaczącą transformację. Przed ochotnikami postawiono nowe zadania i poszerzono wachlarz podejmowanych działań. Strażacy już nie tylko gaszą pożary, ale przede wszystkim usuwają skutki zdarzeń nazywanych potocznie miejscowymi zagrożeniami. Aby sprostać nowym wyzwaniom, druhowie zdobywają doświadczenie na szkoleniach, ćwiczeniach, warsztatach dydaktycznych, a także podczas interwencji. Zdobywane doświadczenia skłaniają strażaków do chęci poprawy jakości pracy poprzez pozyskiwanie coraz nowszych i lepszych środków technicznych wspomagających skuteczne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Specyfika obszaru działania, zakres i częstotliwość podejmowanych interwencji, a przede wszystkim zrozumienie ze strony Samorządu i Władz Gminy Dobrodzień, stały się wspólnym mianownikiem sukcesu, jakim jest zakup nowego sprzętu ratowniczego oraz pojazdu dla ochotników z Dobrodzienia.

We wrześniu br. strażacy pozyskali fabrycznie nowy hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego, wyprodukowany przez światowego lidera w tej dziedzinie, Firmę Holmatro. Zestaw wykonany jest w technologii CORE™, gdzie wymagane jest używanie tylko jednego węża koncentrycznego do każdego z narzędzi. System CORE™ umożliwia również ratownikowi zmianę narzędzia bez przerywania przepływu oleju przez wąż. Jest to niezwykle korzystna i wygodna sytuacja dla ratownika, gdyż daje mu możliwość podejmowania błyskawicznych decyzji w zależności od zmiany sytuacji.
W skład zestawu wchodzą:
•pompa hydrauliczna SR40 PC2
•nożyce hydrauliczne CU 5050
•rozpieracz ramieniowy SP 5250
•rozpieracz teleskopowy TR 5350
•dwa węże hydrauliczne 10 mb każdy

oraz akcesoria:
•wspornik progowy HRS 22
•kliny do stabilizacji pojazdu
•mata na sprzęt
•łańcuchy i adaptery do rozpieracza ramieniowego.

Wartość zakupu wyniosła ponad 98.000 złotych z czego 32.000 złotych pochodziło z dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Kwotę ponad 66.000 pozyskano ze środków finansowych pochodzących z dotacji Gminy Dobrodzień.

Najważniejszym  zakupem zrealizowanym w tym roku jest nowy samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany na podwoziu Renault Master. Dostawcą pojazdu jest mielecka spółka BIBMOT. Pojazd wyposażony jest w podstawową armaturę wodno – pianową, zbiornik wodny o pojemności 200 litrów, wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o wydajności 50 ltr/min, maszt oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy. Pracę kierowcy wspomagają systemy ABS i ASR oraz nawigacja GPS i rejestrator jazdy. Wartość pojazdu opiewa na kwotę 252 tysięcy złotych. Zakup w całości zrealizowany został się środków finansowych Gminy Dobrodzień. Wraz z samochodem strażacy otrzymali dodatkowo specjalistyczny sprzęt:
•detektor prądu przemiennego,
•zestaw narzędzi akumulatorowych marki Milwaukee
•nadciśnieniowe aparaty powietrzne Firmy Fenzy
•radiotelefony nasobne marki Hyt
•parawan
•latarki kątowe
•środki ochrony osobistej w postaci umundurowania typu SX-3
•przedłużacz specjalistyczny z klasą ochrony IP44
•drabinę nasadkową DN 2,73
•wannę wychwytową do paliw płynnych i substancji ropopochodnych
•wielofunkcyjny bosak teleskopowy z wymiennymi grotami
•stojak hydrantowy
•dielektryczny łom typu hooligan

Pojazd wyposażony jest ponadto w sprzęt pochodzący z zasobów jednostki:
•hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego w systemie dwuwężowym Firmy Holmatro, w skład którego wchodzą:
- pompa hydrauliczna PU 2035
- rozpieracz ramieniowy SP 3240
- rozpieracz kolumnowy RA 4331
- zestaw łańcuchów wraz z adapterami do rozpieracza ramieniowego
- zestaw przedłużek i nakładek do rozpieracza kolumnowego
- nożyce CU 3020
- wąż hydrauliczny 10 mb – 1 szt.
- wspornik progowy HRS 22
- kliny i klocki do stabilizacji pojazdów
•zestaw ratowniczy PSP R1 wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną
•pilarki do drewna Stihl
•sanie lodowe oraz sprzęt do ratownictwa na wodzie i lodzie
•sprzęt do usuwania owadów błonkoskrzydłych
•pompa szlamowa WT40X wraz z osprzętem.


Sprzęt zakupiony został ze środków Gminy Dobrodzień oraz ze środków przekazanych przez sponsorów.

Strażacy z Dobrodzienia wzbogacili się również o nową lancę gaśniczą. Lanca przeznaczona jest do gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się  pożarów  wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych oraz stwarzających zagrożenie dla ratowników. Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych pochodzących z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach funkcjonowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków przekazanych strażakom przez sponsorów. Wartość zakupu sprzętu zamknęła się w kwocie 3 tysięcy złotych. Strażacy używali już lancy gaśniczej przy gaszeniu pożaru kombajnu zbożowego w Ligocie Dobrodzieńskiej oraz podczas gaszenia pożaru rębaka do drewna w Dobrodzieniu. Sprzęt sprawdził się w działaniu bez zarzutu.

W najbliższym czasie strażacy otrzymają defibrylator AED, który dzięki inicjatywie podjętej przez druhów z OSP w Gorzowie Śląskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego trafi do naszej jednostki. Sprzęt ratujący ludzkie życie otrzymamy dzięki głosom oddanym na ten szczytny projekt przez nas, mieszkańców powiatu oleskiego.

Niniejszym strażacy z Dobrodzienia składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Dobrodzienia, Władzom Samorządowym Gminy Dobrodzień, wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli za pomoc i dołożenie wszelkich starań podczas realizacji wszystkich zakupów. Pamiętajmy, że sprzęt kupowany strażakom służy nam wszystkim.

 

Opr: BaCh

IMGP0001_5.jpeg

IMGP9504.jpeg

IMGP9527.jpeg

IMGP9951_2.jpeg

IMGP9996_6.jpeg


 

 

Wersja XML