Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  1. Kontrola działalności gminnej jednostki organizacyjnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu pod względem działalności organizacyjnej i finansowej - sekcji działających przy domu kultury za I półrocze 2017 roku.
  2. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych w planie inwestycyjnym na 2017 rok.
  3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2018 rok.
Wersja XML