Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres części działki nr 1348 o pow. 15 m2 pod kiosk RUCH-u położony przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu.
 2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 148/1 o pow. 0,0841 ha położonej w Pludrach.
 3. Wyrażenie zgody na zamianę działek w Rzędowicach.
 4. Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Dobrodzieniu.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

 

Wersja XML