Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje

 
 
 
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

UWAGA ! zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu


Uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty. Podstawa prawna: zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 
 • Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie zaprasza na Spotkanie informacyjne nt. Pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej lub na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezpłatne konsultacje indywidualne skierowane do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 
 
Miejsce:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu Sala Posiedzeń /pokój nr 11/ w dniu 27.02.2012r. (poniedziałek) o godz. 10.00

 

 • Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z ochrony środowiska

W ramach wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości proponujemy Państwu udział w bezpłatnym szkoleniu: 

Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z ochrony środowiska”

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podczas szkolenia zdobędą Państwopraktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz sposobu ich realizacji, dzięki czemu Państwa przedsiębiorstwa unikną kar, dodatkowych opłat, a nawet zamknięcia zakładu. Zapoznają się Państwo również z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, której znajomość jest niezbędna przy planowaniu wielu inwestycji w firmie.

Program szkolenia:

1.      Podstawowe wiadomości z zakresu prawa ochrony środowiska – najważniejsze akty prawne, definicje, regulacje prawne dotyczące decyzji środowiskowych.

2.      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.      Omówienie zagadnień związanych z:

a.      Emisją gazów i pyłów do powietrza,

b.      Gospodarką odpadami,

c.       Gospodarką wodno-ściekową.

4.      Opłaty za korzystanie ze środowiska.

5.      Administracyjne kary pieniężne.

6.      PCB, azbest i inne substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

7.      Krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Termin i miejsce szkolenia:
3 listopad 2011 r. godz. 11.00 – 15.00
Cech Rzemiosł Różnych
Pl. Wolności 15
46-380 Dobrodzień

Organizator szkolenia:

EKOUNIVERSA Sp. z o.o., ul. Kośnego 16/6, 45-056 Opole

Szkolenie poprowadzą specjaliściz wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu środowiskiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy  lub telefoniczny 0 601 318 156.

 • Ważne informacje dla przedsiębiorców

W dniu 13 maja 2011r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/.
Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Formularz i instrukcję jego wypełniania można pobrać m.in. z:
•naszej strony
•Strony Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl

więcej PDFWażne informacje dla aktualnych i przyszłych przedsiębiorców.pdf (148,93KB)

 
 • Nowy formularz CEIDG-1 zamiast wniosku EDG-1

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza
EDG-1.
W dniu 13 maja 2011r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/.

Do pobrania: nowy formularz wniosku CEIDG -1  wraz z  instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1.

PDFCEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf (100,42KB) PDFInstrukcja_CEIDG-1_28_czerwieca_2011.pdf (106,02KB)
 • Związek Producentów Audio Video

Związek Producentów Audio Video informuje o obowiązkach przedsiębiorców - użytkowników muzyki (treść w załączniku).

PDFzapv.pdf (367,86KB)

 

 

 

 

Wersja XML