Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 11.09.2017 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Koło Dobrodzień  na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; - zorganizowanie jednodniowej wycieczki na trasie Dobrodzień –Kłodzko –Kudowa Zdrój; - na kwotę 1.500,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.239 i 395)

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017.pdf

                                                                                                                       

                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                              mgr Róża Koźlik

Wersja XML