Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2018r.

 

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania w sprawie ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2018 rok:
-w dniu  18  września 2017r. o godz. 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach przy ul. Sierakowskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa GOSŁAWICE,
-w dniu 19 września 2017r. o godz. 17.00 w altanie na boisku z Kolejce, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  KOLEJKA,
-w dniu 20 września 2017r. o godz. 17.00 w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  LIGOTA  DOBRODZIEŃSKA,
-w dniu 21 września 2017r. o godz. 18.00 w klubie przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa MYŚLINA,
-w dniu 25 września 2017r. o godz. 16.00 w budynku gminnym w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa RZĘDOWICE.

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2016r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy.
Mieszkańcy sołectw zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2018 rok.
Sołectwo Kolejka zdecyduje o dodatkowym zadaniu w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadań w bieżącym roku.

 

Wersja XML