Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. AZBESTU

Gmina Dobrodzień po raz kolejny uzyskała dotację w kwocie do 13 346,76 zł na zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - VIII nabór” w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu VIII| konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Umowa dotacji podpisana została 22 sierpnia 2017r.


 Kwota dofinansowania stanowi:
- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. do 7 851,03 zł,
- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. do 5 495,73 zł.
Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 15 702,07 zł, a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.
W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z dziewiętnastu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna planowana ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi ok. 2543,00 m²  tj.  40,69 Mg.

Wersja XML