Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2018r.

 

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania w sprawie ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2018 rok

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2016r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy. Mieszkańcy sołectw zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2018 rok, a w sołectwie Bzinica Stara również zdecydują o dodatkowym zadaniu w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadań w bieżącym roku. Ponadto mieszkańcy sołectwa  Bzinica Stara w wyborach uzupełniających wybiorą członka do Rady Sołeckiej.

 

Wersja XML