Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ZGKiM w Dobrodzieniu

                                                                                                                                        Dobrodzień 16.08.2017r
                                                     
KOMUNIKAT

 

Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu informuje, iż w pobranych próbkach z wodociągu sieciowego w Hadasikach stwierdzono ponadnormatywne  stężenie manganu  w punkcie "Stacja Uzdatniania Wody" – 81µg/l  i 63µg/l przy dopuszczalnym stężeniu manganu 50µg/l.


Wymienione stężenie manganu nie ma bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego, ale może wpływać na barwę i smak wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie nałożył decyzją administracyjną obowiązek poprawy jakości wody w terminie do 31 sierpnia 2017r.


                                    

                                                                                                     Dyrektor ZGKiM w Dobrodzieniu
                                                                                                             mgr inż. Dariusz Dykta

 

Wersja XML