Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie

W dniu 03.07.2017 r. została podpisana umowa na budowę drogi dojazdowej do gruntów  rolnych w miejscowości Kocury (część ul. Szemrowickiej) i w miejscowości Malichów (część ul. Lipowej) o łącznej długości 850 mb, z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Larix” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, na kwotę brutto: 293 053,81 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie”, w którym otwarcie ofert odbyło się 29.05.2017 r.

Roboty już zostały rozpoczęte i potrwają 3 miesiące. Zakres robót do wykonania w ramach tej budowy obejmuje:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 15 cm szerokości 4,00 mb – 3400 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm ,warstwa górna 12 cm – 3400 m2,

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 8S 50/70 o gr. 4 cm warstwa ścieralna –2975 m2,

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 16W 50/70 o gr.4 cm warstwa wiążąca – 2975 m2,

- wykonanie zjazdów – 66 m2,

- wykonanie przepustu Ø 500 pod drogą – 8,0 mb,

- uzupełnianie poboczy klińcem – 850 m2,

- odmulenie istniejących rowów – 330 mb.

 

[MK]

 

Wersja XML