Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu.
  2. Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010 – 2017.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury ( Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu).

    

Wersja XML