Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 19.05.2017 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

- Organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku ,- XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku,- Dni Szemrowic 2017  na kwotę 8.000,00 w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2016r.poz.239 i 395)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku ,- XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku,- Dni Szemrowic 2017  

PDFOferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017.pdf

                                                                                                                       

                                                                                                                                Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                     mgr Róża Koźlik

Wersja XML