Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 10 maja 2017 roku o godzinie 15-tej w sali nr 113 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2016 rok. Analiza zaległości z lat ubiegłych.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Wersja XML