Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego na rok 2017

 

Szanowni Państwo!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrodzieniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Główczycach, jako jednostki OSP z terenu gminy Dobrodzień, zostały beneficjentami zadania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego na rok 2017.

Zadanie pod nazwą „Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców – zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do urządzeń AED ( Automated External Defibrillator – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ) mieszkańców naszej Gminy oraz pozostałych gmin powiatu oleskiego.

W realizacji zadania uczestniczy 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oleskiego będących w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.Zachęcamy Państwa do głosowania na to zadanie, gdyż właśnie jako jedno z nielicznych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, skierowane jest potencjalnie do nas wszystkich. Oddajmy głos na poprawę naszego bezpieczeństwa ! ! !

Aby zagłosować, należy wejść na stronę https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ wybrać powiat oleski i oddać głos na zadanie subregionalne oraz zadanie powiatowe. W naszym przypadku głosujemy na punkt 4. ( kod zadania P/OOL/4/DZD ).

Proszę pamiętać, że głosować możemy tylko JEDEN RAZ !!!

Brak opisu obrazka

Wersja XML