Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej , Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 15-tej w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na przedłużenie dzierżawy na kolejny 3 letni okres działki nr 2684 o powierzchni 0,3904 ha  położonej w Dobrodzieniu.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w:

     3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury (Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu).

Wersja XML