Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ptasia grypa. Można już wypuścić drób


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz 722) od dnia 6 kwietnia 2017 r. przestaje obowiązywać zakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w  zamkniętych pomieszczeniach lub innych miejscach w gospodarstwie, co oznacza, że można już wypuszczać drób i inne ptactwo. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-4-kwietnia-2017-r-w-sprawie-zarzadzenia

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf
 

Wersja XML