Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

 

W dniu 02 marca 2017 r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień, z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94, na kwotę brutto: 680 150,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 23.02.2017 r.  Usługi odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu naszej gminy będą świadczone do końca bieżącego roku.
Firma wyłoniona w przetargu dostarczy mieszkańcom na posesje worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  


[MK]

Wersja XML