Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego

 

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr. (w 2017 r. jest to 1,00 zł/litr).

Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako iloczyn stawki za 1 litr, liczby 86 i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika wykazanej w ewidencji gruntów wg stanu na 1 lutego 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. gotówką w kasie urzędu miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 101 w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod numerem telefonu: (034) 3575100 wew. 25


 

Więcej informacji:

http://dobrodzien.pl/243/7468/podatek-akcyzowy.html

 

Wersja XML