Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Afrykański Pomór Świń

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej z Olesna dot. Afrykańskiego Pomoru Świń

 

Afrykański pomór świń – udostępnienie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4

Wersja XML