Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XIX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 1. informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2015/2016;
 2. informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych;
 3. informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.    

 

 

 1. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
 2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
 3. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień;
 4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok;
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wersja XML