Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Izby Celnej w Opolu

 

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna prowadzi intensywne czynności kontrolne, w celu wyeliminowania nielegalnej sprzedaży podrabianych  wyrobów alkoholowych.

W trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo konsumentów prowadzimy także działania o charakterze prewencyjnym i informacyjnym, mające na celu uświadomienie zagrożeń, wynikających z nabywania wyrobów zawierających alkohol, a pochodzących z niewiadomych źródeł. Dla skutecznej realizacji tego zadania niezbędna jest współpraca ze wszystkimi, których działania cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym za zdrowie i życie obywateli.

Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy zwrócić uwagę na ewentualny proceder nielegalnej sprzedaży alkoholu na miejskich bazarach i targowiskach oraz w miejscach innych niż legalne placówki handlowe i zaapelować o podjęcie działań zmierzających do niedopuszczenia do takich praktyk.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie( dołączonych do pisma  w formie elektronicznej)  ulotek informacyjnych  administratorom  bazarów i targowisk, celem ich umieszczenia w widocznych dla obywateli miejscach.

Dziękujemy za wsparcie przy realizacji tego zadania oraz liczymy na to, że nasze wspólne zaangażowanie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa konsumentów.

 

 

 

                                                                                                                  p.o. Zastępcy Dyrektora Izby Celnej w Opolu

                                                                                                                                   ( podpis na oryginale)

                                                                                                                                  nadkom.Dariusz Łacina

Brak opisu obrazka

                   

Wersja XML