Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej

 

W dniu 24.06.2016 r. została podpisana umowa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Dobrodzieńska o łącznej długości 1128 mb, z PPUH TOMBUD, z siedzibą w 46-300 OLESNO, UL. SŁOWACKIEGO 1/40, na kwotę brutto: 280169,52 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 13.05.2016 r.

Roboty rozpoczną się w najbliższym czasie i potrwają 3 miesiące. Zakres rzeczowy robót drogowych do wykonania w ramach tej budowy obejmuje:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 15 cm i szerokości 4,00 mb (na powierzchni 3578 m2),

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 45 cm i szerokości 3,50 mb (na powierzchni 928 m2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego: warstwa dolna o gr. 15 cm oraz warstwa górna o gr. 12 cm (na powierzchni 4379,50 m2),

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 8S 50/70 o gr. 4 cm, tj. warstwy ścieralnej (na powierzchni 3816 m2),

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 16W 50/70 o gr. 4 cm, tj. warstwy wiążącej (na powierzchni 3816 m2),

- wykonanie 17 szt. zjazdów z asfaltobetonu o gr. 4 cm (warstwa ścieralna i wiążąca) na podbudowie
z kruszywa łamanego bazaltowego o grubości łącznej 27 cm na powierzchni 126 m2,

- remont istniejącego przepustu o śr. 400 mm pod zjazdem (1 szt.) na długości 7,0 mb,

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. od 10-20 cm po 0,50 mb obustronnie (ogółem na powierzchni 1128 m2),

- odmulenie istniejących rowów przydrożnych na długości 40 mb,

- ustawienie znaków drogowych (3 szt.).

 

                                                                                                                                       [MK]

Wersja XML