Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1.Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

2.Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

3.Ocena przebiegu akcji zima 2015 -2016.

4.Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.

6.Sprawy różne.

7.Wizytacja oczyszczalni ścieków w Pludrach.

 

Wersja XML