Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

90-lecie OSP Główczyce

 

 

Sobota 7 maja 2016 r. zapisała się złotymi zgłoskami w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach, która obchodziła 90 – lecie swojego istnienia. Dzień ten zapisał się także nadaniem sztandaru dla jednostki i uroczystym poświęceniem i przekazaniem do użytkowania remizy adaptowanej z części budynku starej szkoły. Uroczystości rozpoczęła msza św. przy kaplicy celebrowana przez opolskiego wojewódzkiego kapelana strażaków ks. dr hab. Józefa Urbana z udziałem proboszcza parafii pw. św Marii Magdaleny w Dobrodzieniu ks. Alfreda Waindoka.

Po mszy rozpoczęły się uroczystości na placu przed remizą OSP, zgodnie ze strażackim ceremoniałem : podniesienie flagi państwowej, odczytanie kroniki OSP Główczyce przez dh Karin Thomanowską, uroczyste poświęcenie sztandaru, który przekazała OSP na ręce Prezesa Rafała Ptoka przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik w asyście członka Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu st. bryg. w stanie spoczynku Zygmunta Zalewskiego, przecięcie wstęgi, poświęcenie i przekazanie w użytkowanie remizy OSP. Akt nadania sztandaru odczytał przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski, a Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz Gerard Lempa przekazał OSP figurę św. Floriana poświęconą w czasie mszy św, odczytano także liczne listy gratulacyjne, m. in. Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka.

Na uroczystości złożono symboliczny wieniec pod pomnikiem w intencji zmarłych strażaków, wręczono także medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki „Strażak Wzorowy” i odznaki za wysługę lat. Wieloletni Prezes OSP Główczyce dh Jerzy Wojtacha i były Skarbnik            dh Walter Ptok odznaczeni zostali złotymi medalami, a jego synowie Rafał i Joachim oraz Naczelnik Tomasz Kus brązowymi medalami. Wśród zaproszonych gości byli także  Komendant Komendy Powiatowej PSP Olesno st. kpt. Wojciech Wiecha,  Prezes Zarządu Oddziału MG Związku OSP RP w Dobrodzieniu dh Erwin Dziuba, dyrektor DOKiS – u Agnieszka Hurnik, dyrektor PSP Bożena Gaś oraz liczne poczty sztandarowe i delegacje sąsiednich i współpracujących jednostek OSP. Dzień ten był połączony z gminnymi obchodami Dnia Strażaka, na który zaproszono wszystkie jednostki OSP naszej gminy, a 2 delegacje niestety nie dotarły. Całość obchodów tak pięknego jubileuszu uświetniła orkiestra dęta z Szemrowic pod batutą Alfonsa Witka. Dowódcą uroczystości był dh Tomasz Kus, a prowadzącym moja skromna osoba. Uroczystości zakończono poczęstunkiem w namiocie i wieczorną zabawą dla gości, strażaków i mieszkańców.

Niedziela była natomiast dniem diecezjalnej jubileuszowej XX pielgrzymki strażaków na Górę św. Anny, w której uczestniczyły tradycyjnie poczty sztandarowe i delegacje z jednostek OSP z naszej gminie, a mszy św. pontyfikalnej przewodniczył ks. biskup pomocniczy Paweł Stobrawa.

 

 

dh Ewald Zajonc

Wersja XML