Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zjazd Gminny OSP

 

22 kwietnia 2016 r. w restauracji „Murzynek” odbył się IV Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobrodzieniu, w którym uczestniczyło 29 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych         w naszych OSP. W obradach uczestniczyli Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik – jednocześnie V–ce prezes Zarządu Oddziału MG Związku OSP RP, prezes Zarządu dh Erwin Dziuba, który pełni także funkcję komendanta gminnego ds. ochrony p/pożarowej, członek Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu st. bryg. w stanie spoczynku Zygmunt Zalewski, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu dh Jerzy Imbiorski, Komendant Komendy Powiatowej PSP Olesno st. kpt. Wojciech Wiecha, dowódca JRG KP PSP Olesno bryg. Jarosław Zalewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski, Piotr Więdłocha – pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny m. in. za ochronę p/pożarową, dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta oraz moja skromna osoba.


Druhowie podsumowali 5 – letnią kadencję lat 2011 – 2015 władz Związku, ocenili i dokonali podsumowania sporych sukcesów i działalności minionych lat, udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze, delegatów na zjazd powiatowy, który odbędzie się w listopadzie tego roku w naszej gminie, przedstawicieli do Zarządu Powiatowego Związku oraz uchwalili program działania na lata 2016 – 2020.
Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego wybrano : Różę Koźlik, Erwina Dziuba i Ewalda Zajonc, a delegatami zostali wybrani : Patrycja Grabinska, Tomasz Gocyła, Erwin Dziuba i Joachim Ptok. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Daniel Fabia, V-ce Andrzej Macioł, sekretarzem Dawid Knopik, a członkami Ryszard Pietrek i Andrzej Kontny. Prezesem Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Dobrodzieniu wybrany został ponownie dh Erwin Dziuba, V-ce Prezesami Róża Koźlik ( ponownie ) i Patrycja Grabinska, skarbnikiem Tomasz Kus, sekretarzem ponownie Ewald Zajonc, członkami Prezydium : Katarzyna Skiba i Joachim Ptok, a członkami Zarządu : Andrzej Dziemba, Tomasz Gocyła, Sebastian Grabinski, Grzegorz Jainta, Joachim Kompala, Janusz Malyska, Klaudiusz Maziol, Marek Miler, Piotr Mrugała, Andrzej Pluta, Janusz Półtorak, Norbert Przybyła, Norbert Wildau i Kamil Piekacz.

 

 

 


                                                                                                                                             [EZ]

Wersja XML