Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

•    Przedstawienie wniosku mieszkańców ulicy Mostowej w Rzędowicach.
•    Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok oraz jej analiza.
•    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.
•    Zapoznanie się z treścią uchwały nr 125/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
•    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
•    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za 2015 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Wersja XML