Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej


22 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu odbyła się  V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głównym celem tej sesji było przygotowanie informacji do szkół oraz organizacji sportowych w sprawie nadania nagrody Młodzieżowej Róży Dobrodzienia. Radni opracowali stosowne pismo, które następnie zostanie rozesłane do w/w instytucji. Drugim punktem rady było wystosowanie pisma do Rad Rodziców zarówno ZSP jak i PG w sprawie nadania nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów.  Następnie radny Michał Jośko przedstawił radnym wyniki ankiety przeprowadzonej w gimnazjum. Wyniki były zaskakujące, ponieważ  młodzież gimnazjalna zdecydowanie chciałaby poprawy jakości dróg w naszej gminie. Podczas sesji została również wybrana grupa reprezentatywna, której zadaniem będzie rozmowa z P. Burmistrz oraz z Starostą Oleskim w sprawie nadania stypendium dla najzdolniejszych uczniów. 

 

Przewodniczący MRM
Bartłomiej Wloczyk

Wersja XML