Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dnia 30 listopada 2015 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu miała miejsce czwarta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sesja miała na celu przedyskutowanie oraz przedstawienie Pani Burmistrz Róży Koźlik dotychczasowej pracy zespołów problemowych oraz planów na dalsze działanie.Radny Michał Jośko przedstawił plany przeprowadzenia ankiet wśród młodzieży w sprawie udzielania się społecznego, a radna Magdalena Jasińska opowiedziała o swoich planach tzw. “Kolorowego miasta”. Radni dowiedzieli się, że na swój projekt Pani Burmistrz jest skłonna przekazać pewną sumę pieniędzy.  Jednakże najważniejszym punktem spotkania było przeczytanie a następnie uchwalenie regulaminu “Młodzieżowej Róży Dobrodzienia” przygotowanego przez radnego Grzegorza Jaunicha oraz radną Magdalenę Jasińską. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie i obowiązuje  od dnia 30 listopada 2015 roku.  Zarówno Pani Burmistrz, jak i zaproszeni goście, byli niezmiernie zadowoleni z uchwalenia tej odznaki, ponieważ jest to nagroda, którą można uhonorować najbardziej aktywną młodzież. Podczas wolnych wniosków została poruszona również sprawa nagród w szkołach dla osób wybitnych oraz aktywnych. Padł pomysł zamiany książek na bony podarunkowe do różnych sklepów sieciowych. Rada zdecydowała, że wystosuje pismo do odpowiednich organów w celu rozważenia tego pomysłu. 

 


Przewodniczący MRM
 Bartłomiej Wloczyk

 

Wersja XML