Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Mobilności

Ankiety konsultacyjne i terminy spotkań konsultacyjnych w gminach

Konsultacje społeczne „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno” wchodzą w kolejną fazę. Dostępne są już ankiety konsultacyjne dla mieszkańców, znane są już też terminy spotkań konsultacyjnych w gminach, których obszar obejmuje plan mobilności.

 

Ankiety konsultacyjne

Ankiety służą pozyskaniu opinii Mieszkańców na temat obecnego stanu komunikacji (kolejowej, drogowej, rowerowej i pieszej) wraz z proponowanymi kierunkami zmian. Ankiety dostępne są w trzech wersjach, do wyboru:

https://docs.google.com/forms/d/1S9YXlWboNGiEhxjN9V4M-AwSkq13X-1CE9bWK8toqKM/viewform

 

Terminy spotkań konsultacyjnych

Plan Mobilności obejmuje obszar Powiatów: Kluczborskiego, Namysłowskiego i Oleskiego. Spotkania konsultacyjne ws. Planu Mobilności odbędą się w każdej z 16 Gmin leżących na terenie tych Powiatów. Konsultacje będą odbywały się w dniach 29 marca – 13 kwietnia. Poniżej zamieszczono szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych.

29.03 (wtorek)

30.03 (środa)

31.03 (czwartek)

04.04 (poniedziałek)

05.04 (wtorek)

06.04 (środa)

07.04 (czwartek)

08.04 (piątek):

09.04 (sobota)

11.04 (poniedziałek)

12.04 (wtorek)

13.04 (środa)

 

 

Wersja XML