Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje zrealizowane w roku 2015

•Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
•Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej
•Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
•Rozbudowa drogi gminnej ul. Mańki w Dobrodzieniu
•Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach
•Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu
•Wykonanie dokumentacji budowy  ul. Warłowskiej w Makowczycach
•Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego
• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej
•Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
•Remont drogi powiatowej Rzędowice – Klekotna
•Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Kolejce
 
 
to tylko niektóre spośród inwestycji, jakie udało się zrealizować w gminie Dobrodzień w roku 2015. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który podsumowuje działania inwestycyjne w gminie Dobrodzień w tym okresie. Link do filmu znajduje się poniżej:
 

http://youtu.be/TDQ7cUNYdlI 

 

Zachęcamy także do obejrzenia prezentacji  

  PPTXInwestycje w gminie Dobrodzień w roku 2015.pptx   PDFInwestycje w gminie Dobrodzień w roku 2015.pdf

 

 
Wersja XML