Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 30.11.2015 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:- działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych  na kwotę 3.000,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego - działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych.

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015.pdf

Wersja XML