Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla rolników z terenu gminy Dobrodzień

 

W związku z powstałymi na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień szkodami suszowymi, pragniemy poinformować, że zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego pismo nr IN.III.7160.42.2015.JS z dnia 03.09.2015r., istnieje możliwość starania się o różne formy pomocy w tym zakresie pod warunkiem poniesienia strat na poziomie przekraczającym 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.


Wobec powyższego wyznacza się termin zgłaszania szkód celem ich oszacowania do Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień do dnia 10.09.2015r.

Wersja XML