Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2016r.

 

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2016 rok

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2014r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy, informacje nt. gospodarki odpadami. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2016 rok. W każdym z wymienionym sołectw mieszkańcy zdecyduja o uchwaleniu wniosku w sprawie zmiany zadania  bądź dodatkowego zadania z funduszu sołeckiego na 2015 rok.
W sołectwie Pludry mieszkańcy dokonają wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, a w sołectwie Makowczyce mieszkańcy wybiorą Radę Sołecką.

Wersja XML