Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. AZBESTU

 

Gmina Dobrodzień po raz kolejny uzyskała dotację w kwocie 11 305,72 zł na zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - VI nabór”. Umowa dotacji podpisana została 21 lipca 2015r.


 Kwota dofinansowania stanowi:
- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  6 650,42 zł,
- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 4 655,30 zł,
Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 13 300,85 zł, a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.
W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z trzynastu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna planowana ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi 1 781,00 m²  tj.  28,50 Mg.

 

Wersja XML