Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Dobrodzień,   17.08.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego Przebudowy dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu zgodnie z posiadaną koncepcją projektową w zakresie chodników, dróg oraz miejsc postojowych z wyłączeniem płyty głównej placu oraz chodnika wokół muru na terenie kościoła.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie projektu budowlanego Przebudowy dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 28.12.2015 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Zamawiający zapewni wykonanie mapy do celów projektowych oraz niezbędne wypisy z rejestru gruntów. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

Koncepcję projektową można pobrać w wersji papierowej w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia    22.09 .2015 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: Oferta na  opracowanie projektu budowlanego Przebudowy dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu.

 

JPEGzapytanie ofertowe.jpeg

 

Wersja XML