Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBRODZIENIA

W dniu 1 sierpnia 2015 roku o godz. 17:00 zostanie uruchomiony akustyczny system alarmowania - sygnał dźwiękowy ciągły trwający 1 minutę.

Włączenie syren związane jest z upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie również sprawdzianem gotowości do uruchomienia systemu wykrywania i alarmowania o skażeniach.

Podstawa pismo pisma Wojewody Opolskiego z dnia 22.07.2015 roku nr BZK.I.6343.11.2015.RG

Miejsce włączenia syren:

 1. OSP Dobrodzień,

 2. OSP Bzinica Stara,

 3. OSP Szemrowice,

 4. OSP Główczyce,

 5. OSP Rzędowice,

 6. OSP Klekotna

 7. OSP Malichów - Kocury.

Wersja XML