Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej

 

W dniu 8 lipca 2015 r. została podpisana umowa na budowę budynku remizy OSP w Bzinicy Starej, z ADAMEM DYLA, z siedzibą w 42-700 Lubliniec, ul. Wrzosowa 4, na kwotę brutto: 640.442,76 zł.


Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 26-03-2015 r.


Roboty rozpoczną się w najbliższym czasie i potrwają do 30.09.2016 r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach niniejszej inwestycji, obejmuje budowę budynku remizy OSP zaprojektowanego jako obiektu wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego, o szerokości elewacji frontowej 21,23 m, wysokości w kalenicy 6,44 m i kącie nachylenia połaci dachowych 30 stopni.  Budowa nowej siedziby OSP będzie łączyć funkcję miejsca spotkań oraz stworzy również warunki zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej w postaci remizy OSP. W wyniku realizacji niniejszego zamówienia w obiekcie o powierzchni użytkowej 207,3 m2 zostaną stworzone:
- sala spotkań,
- zaplecze socjalne,
- kotłownia wraz z składem opału na eko-groszek,
- garaż na samochód strażacki wraz z szatnią.


Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku w postaci utwardzonego placu, chodników i terenu zielonego – rekreacyjnego. W ramach niniejszego zamówienia zostanie wybudowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe przeznaczony do w/w remizy oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa zasilająca projektowany budynek remizy OSP w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. 

 

                                                                                                                                           [MK]

 

Zdjęcia z realizacji inwestycji:


JPEGIMG_1997.jpeg
JPEGIMG_1963.jpeg
JPEGIMG_1941.jpeg
JPEGIMG_1936.jpeg
JPEGIMG_1917.jpeg
JPEGIMG_1901.jpeg
JPEGIMG_2753.jpeg
JPEGIMG_2005.jpeg
JPEGIMG_3221.jpeg
 

Wersja XML