Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej


Dnia 18. czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na sesji obecnych było 11 młodych radnych. Przed rozpoczęciem obrad nieobecni poprzednio radni złożyli ślubowanie. Pierwszym tematem obrad była dyskusja na temat powołania zespołów problemowych. Zaproponowano powołanie Komisji Problemowej do spraw upowszechniania postaw samorządowych i zespołu ds. ustanowienia Młodzieżowej Róży Dobrodzieńskiej. Następnie Radny Pan Manfred Kuboth poruszył problem wandalizmu w parku. Po przedyskutowaniu tematu radni wyrazili zgodę na powołanie zespołu do spraw przeciwdziałania wandalizmowi wśród młodzieży. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący MRM Bartłomiej Wloczyk dokonał zamknięcia obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.


                                                                                                                        Przewodniczący MRM
                                                                                                                        Bartłomiej Wloczyk

 

 

 

 

Wersja XML