Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2015 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Animatorów ,,Opolski Senior” na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ,,Lato seniora – łączymy pokolenia’ na kwotę 3.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

PDFOferta na realizacje zadania publicznego.pdf

Wersja XML