Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 24.06.2015 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Karolinka Bzinica Stara na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -działalność na rzecz lokalnych mniejszości i ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości etnicznych na kwotę 1.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015.pdf

Wersja XML