Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina"

 

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Prószkowie odbyła się konferencja pt.  „Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013 w województwie opolskim”. Konferencja ta była podsumowaniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W tym dniu w ramach tzw. „dobrych praktyk” wyróżniono beneficjentów, którzy najefektywniej wykorzystywali środki  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród wyróżnionych organizacji pozarządowych znalazło się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”.


Prezesowi Stowarzyszenia „Brzozowa Dolina” pani Dorocie Maleska oraz wszystkim członkom stowarzyszenia serdecznie gratulujemy, życzymy wielu dalszych sukcesów, pozytywnej realizacji planów i zamierzeń oraz równie udanego sięgania po środki w ramach okresu programowania 2014-2020. 

 

Za pieniądze z PROW powstało m.in. 
• ponad 351 km systemów kanalizacji sanitarnych i odprowadzania ścieków,
• ponad 96 km sieci wodociągów,
• 3 duże oczyszczalnie ścieków,
• 494 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
• ponad 1 000 punktów domowych przyłączeń do systemów oraz przepompowni,
• 8 targowisk,
• 167 świetlic wiejskich, w tym 12 nowo wybudowanych i aż 155 zmodernizowanych,
• 68 obiektów sportowych,
• 82 wyremontowane kościoły,
• 82 zagospodarowane centra wsi,
• 98 placów zabaw.

PDFList gratulacyjny Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
 

 

Wersja XML