Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 12 maja 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radni  dokonają:

Radni przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Dobrodzienia w celu przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Wersja XML