Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium konsultacyjne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium konsultacyjne dotyczące ZAŁOŻEŃ Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce. Dokument powstaje w ramach realizacji projektu „Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski”.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015, o godzinie 14:00, w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, przy ul. Ozimskiej 63. 

Celem spotkania będzie  dyskusja w gronie organizacji pozarządowych na temat założeń dla rozwoju społeczeństwa obywatelskie i roli III sektora w rozwoju kraju. Konsultacje założeń strategii opierać się będą na priorytetowych obszarach, wskazanych przez zespół redakcyjny opracowujący dokument,
a mianowicie:

- Silny III sektor; Edukacja i aktywizacja obywatelska; Partycypacja i reprezentacja interesów; Kontrola społeczna; Lepsza jakość życia i włączenie społeczne; Silne społeczności lokalne.

Konsultacje założeń strategii będą przeprowadzane w całym kraju do końca kwietnia 2015. Służą temu seminaria regionalne odbywające się w poszczególnych województwach. Można również składać wnioski za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/a/ocwip.pl/forms/d/1kilI5wqyBfmWRCvWWnLY88pIC2h7KhxJnfAM91HTcBA/viewform?c=0&w=1

 

Osoby chętne do udziału w seminarium prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: bądź faksem na numer 77 441 50 25 wew.103.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2015.

JPEGzaproszenie NGO.jpeg
DOCSeminarium konsultacyjne 16.04.2015.doc
 

 

 

Wersja XML