Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzi aktywni na rynku pracy

 

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK” WRAZ Z INDEKS CONSULTING SP. Z O.O
ORAZ DIWA PERSONALSERVICE SP. Z O. O. AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY

OD 01.01.2015 ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU

pt. “Młodzi aktywni na rynku pracy”

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Działania zaplanowane w projekcie adresowane są do 60 osób pozostających bez zatrudnienia w tym 24 kobiet i 36 mężczyzn, spełniających łącznie poniższe kryteria dostępu:

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

- doradca finansowy z kursem kasjera walutowo- złotowego,
- pracownik kancelaryjny- kadry i płace
- spawacz TIG i MAG,
- operator pił mechanicznych,
- grafik komputerowy.

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU: od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: IZBA GOSPODARCZ „ŚLĄSK” lub pod numerem telefonu: 77 453 84 84,  e-mail:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wersja XML