Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”  rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy  wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do prac w stałym zespole do opracowania  nowej LSR dla terenu Krainy Dinozaurów. 

Praca w zespole będzie wiązała się z koniecznością  udziału w cyklicznych spotkaniach, na których będą opracowywane poszczególne elementy strategii.

Planujemy w sumie około 5-6 spotkań, które będą odbywały się raz tygodniu w godzinach popołudniowych od lutego b.r. 

Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.

Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt  dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia b.r.

Wersja XML