Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza otwarty konkurs ofert

 

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2015

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

- rozwój i odnowa wsi. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 03.02.2015 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1                                     

 

              .

                                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                mgr Róża Koźlik

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCInformacja - konkursów ofert.doc
DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015roku.doc
DOCMZarządzenie w spr. otwartego konkursu -2015r.docm


DOCWzór oferty.doc
DOCWzór sprawozdania (1).doc

 

DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu.doc

Wersja XML